Studiekosten en annuleringsvoorwaarden

STUDIEKOSTEN OPLEIDING GENEZEND TEKENEN 2018


EERSTE JAAR  Basistraining                                                         € 2355,-
TWEEDE JAAR Basistraining deel 1                                             € 1550,-
TWEEDE JAAR Basistraining deel 2                                             €   780,- (te voldoen aan de leertherapeut)

DERDE JAAR - Holistische Tekendocent                                     € 2331,-

DERDE JAAR - Coach beeldend jaar                                           € 2331,-

VIERDE JAAR - Tekentherapeutische route                                 € 3675,-                                                                                                                                                                                                                                          


STUDIEKOSTEN  OPLEIDING CREATIEVE COMMUNICATIE:

 

TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN CC1 Verkenningsjaar € 2295,- 

TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN CC2 Verdiepingsjaar  € 2295,- 
TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN CC3 Specialisatiejaar € 2295,- 
TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN CC4 Examenjaar          € 2295,- 

Studiekostenoverzicht en termijnbetalingen 2017

Studiekostenoverzicht en termijnbetalingen 2018


INTRODUCTIEDAGEN    € 60,-
NASCHOLINGSDAGEN  € 75,-

 
Betalingen tot € 400,- dienen in een keer te worden voldaan.
Overige bedragen volgens betalingstermijnen zoals vermeld op de betalingsovereenkomst.

Betalingen te voldoen op Rabobank rekening:
IBAN: NL77RABO 037.67.95.557 t.n.v. Opleiding Genezend Tekenen 
- met vermelding van cursusnaam, datum of jaartal en je naam, of, bij een ontvangen factuur, de admin.code, factuurnummer en je naam vermelden.  
Bij betaling vanuit buitenland - BIC code: RABONL2U 

ANNULERING
Mocht je na inschrijving toch afzien van deelname dan gelden de volgende annuleringskosten:

€ 20,- per geannuleerde dag zoals introductiedagen of nascholingsdagen.
€ 70,- voor het annuleren van een meerdaagse cursus. 
€ 300,- voor het annuleren van  een studiejaar.

Tot 3 weken voordat de studie(dag), cursus of workshop begonnen is, is annuleren mogelijk, daarna is het hele factuurbedrag verschuldigd, ook bij termijnbetaling. In overleg kan ter compensatie met 50% korting een soortgelijke studie(dag), cursus of workshop worden geboekt.

- DE STUDIEKOSTEN STIJGEN ca 5 % PER JAAR. - 


Bijkomende kosten uitsluitend voor herexamens:
Bordtekenexamen docentenroute € 50,-.
Holistische examenles voor kinderen € 70,-.
Holistische examenles voor volwassenen € 90,-.
Coach beeldend examen € 120,-.
Therapieroute € 120,-. 
Het nakijken van extra sessies € 10,- per sessiefeedback.